Чланови надзорног одбора ЈП „Пословни простор“ Обреновац:

  1. Драган Исаиловић, председник 
  2. Никола Трифуновић, члан 
  3. Славица Нићифоровић, члан