за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!

1. Стублине, број 480, површине 45,00 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!


2. Рентирана места и киосци на Отвореном тржном центру у Обреновцу Улица цара Лазара број 1

1. ТИП 1 - димензија 3mx3m

    Рентирана места број: 21, 23, 30, 31 и 38

2. ТИП 2 - димензја 2,5mx3,5m

    Рентирана места број: 40, 41, 65 и 67

3. Киосци постављени на рентираним местима

    Означени бројевима 22 и 35 површине 9m2

Преузмите комплетан текст огласа:

 

Оглас остаје отворен 15 дана од 10.02.2020. год., закључно са 24.02.2020. год.

 Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац