за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА! 


1. Стублине 480, површине 45,00 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 

ИСТЕКЛА!  


 2. Барич, Баричка река број 37, површина 21,00m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

Оглас остаје отворен 8 дана од 23.01.2020. год., закључно са 30.01.2020. год.

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац