за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

 ИСТЕКЛА!


1. Краља Петра I број 7, површине 90,60  м2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

  ИСТЕКЛА!2Краља Петра I број 7, површине 76,86  м2 

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

   ИСТЕКЛА! 3. Пироман, површине 32,76 м2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

 за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

    ИСТЕКЛА! 4. Баљевац, Баљевац ББ, површине 32,00 м

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

  за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

   ИСТЕКЛА!


 5. Барич, Баричка река број 37, површине 21,00 м2

 

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

   

Преузмите комплетан текст огласа: