за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!

 


1. У Пироману, површине 32,76 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :


 

  2. У Конатицама, површине 100,00 m2     

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

  за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!


3. У Стублинама, површине 45,00 m2     

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 

 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!


4. Локација за постављање киоска (рентираних места) на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

1.ТИП 1, димензија 3m х 3m, рентирана места број: 21, 23, 30, 31, и 38

2.ТИП 2, димензија 2,5m х 3,5m, рентирана места број:  41, 42, 65 и 67

3. Киосци постављени на рентираним местима означени бројевима 22 и 35 површине  9 m2  

Преузмите комплетан текст огласа: