за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то : 

ИСТЕКЛА!

 


1. Милоша Обреновића бр. 14, укупне површине 80,03 m (51,89m2 у јавној својини града Београда, односно у приватној својини 31,46 m2 )

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 2. ЗАБРЕЖЈЕ, површине 57,40 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.


Оглас остаје отворен 8 дана од 28.06.2019. год., закључно са 05.07.2019. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац