за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!


1. ЗАБРЕЖЈЕ, површине 57,40 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

 


 

 


 Оглас остаје отворен 8 дана од 04.06.2019. год., закључно са 11.06.2019. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац