ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време у трајању од 5 година и то :


 

 

1. Локација за постављање киоска (рентираних места) на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

ТИП 1, димензија 3m х 3m, рентирана места број: 21, 23, 29, 30, 31, 37 и 38

ТИП 2, димензија 2,5m х 3,5m, рентирана места број: 4, 41, 42 и 65

Преузмите комплетан текст огласа:


 

2. Тезги на Отвореном тржном центру у Обреновцу, Цара Лазара бр. 1а и то:

Тезге број: 4, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ,69 ,70, 71, 75, 76, 80, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 и 106.

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 15 дана од 20.06.2017. год., закључно са 04.07.2017. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац