ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време у трајању од 5 година и то :


1. Милоша Обреновића 56/1, површине 12,39 m2 од укупне површине 24,78 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 

2. Ђачког батаљона 23а, површине 133,56 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:


 Оглас остаје отворен 15 дана од 02.12.2015. год., закључно са 16.12.2015. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац