за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:

ИСТЕКЛА!


1. Забрежје, Савска 2, површине 57,40 m2

за све намене 

Преузмите комплетан текст огласа:

 


 Оглас остаје отворен 15 дана од 26.06.2020. год., закључно са 10.0.2020. год.

 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац