за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

ИСТЕКЛА!


1. Краља Петра I бр. 7, површине 76,86 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

  Оглас остаје отворен 15 дана од 27.05.2020. год., закључно са 10.06.2020. год. 

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац

ИСТЕКЛА!


 

2. Краља Петра I бр. 7, површине 90,60 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 Оглас остаје отворен 15 дана од 27.05.2020. год., закључно са 10.06.2020. год.

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац

ИСТЕКЛА!


3. Мала Моштаница, површине 60,00 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 Оглас остаје отворен 15 дана од 27.05.2020. год., закључно са 10.06.2020. год.

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1,

Обреновац

ИСТЕКЛА!


4. Стублине, површине 45,00 m2

за све намене осим обављања делатности организовања игара на срећу.

Преузмите комплетан текст огласа:

 Оглас остаје отворен 15 дана од 27.05.2020. год., закључно са 10.06.2020. год.

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац

ИСТЕКЛА!


5. Издају се у закуп на одређено време до 5 година, путем прикупљања затворених писмених понуда следеће локације за постављање киоска (рентирана места) на Отвореном тржном центру у Обреновцу у Улици цара Лазара бр. 1а

ТИП 1 димензије 3mx3m

  1. Рентирано место број 21
  2. Рентирано место број 23
  3. Рентирано место број 30
  4. Рентирано место број 31
  5. Рентирано место број 38

ТИП 2 димензије 2,5mx3,5m

  1. Рентирано место број 41
  2. Рентирано место број 65
  3. Рентирано место број 67

Киосци постављени на рентираним местима

Означени бројевима 22 и 35 површине 9m2

Преузмите комплетан текст огласа:

 Оглас остаје отворен 15 дана од 27.05.2020. год., закључно са 10.06.2020. год.

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац

 ИСТЕКЛА!


 6. Дају се у закуп на одређено време до 3 године путем прикупљања затворених писаних понуда ТЕЗГЕ, површине 3m2 које се налазе на Отвореном тржном центру у Обреновцу у Улици цара Лазара бр. 1а, а које су у јавној својини Града Београда чији је корисник Градска општина Обреновац а којим управља ЈП "Пословни простор" Обреновац.

Тезге које су предмет овог огласа означене су бројевима:

4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

Преузмите комплетан текст огласа:

 Оглас остаје отворен 15 дана од 27.05.2020. год., закључно са 10.06.2020. год.

Детаљније информације о условима огласа могу се добити у правној служби предузећа на телефон 011/8721-547, 8727-740 или у просторијама Јавног предузећа "Пословни простор" Обреновац, Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1, Обреновац