ИСТЕКЛА!

За издавање у закуп пословног простора путем јавног надметаља на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                 ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                                                                   ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                                            ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем јавног надметања, а на одређено време до 5 година и то :

                                                                                               ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:

                                                                                                                                                  ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то:

                                                                                                                                                   ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем лицитације на одређено време до 5 година и то:

ИСТЕКЛА!                                   

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                      ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                    ИСТЕКЛА!

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :

                                              ИСТЕКЛА! 

за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања затворених писмених понуда на одређено време до 5 година и то :